Klimatyzacja Stargard

Pompy ciepła

Pompa ciepła LG Therma V

Perspektywy zastosowań pomp ciepła w Polsce

Pompy ciepła są coraz chętniej wykorzystywanymi źródłami ogrzewania na świecie, jednak dla nas istotnym jest wykorzystywanie pomp ciepła w naszym kraju. Coraz częściej można spotkać jednostki zewnętrze urządzeń podobnych do klimatyzatorów, jednak nieco większych, często ze zdublowanym wentylatorem – to najprawdopodobniej właśnie pompa ciepła. Takie urządzenia to coraz bardziej powszechny widok w Polsce. Często można je zobaczyć przy budynkach domów jednorodzinnych, bądź przy większych budynkach, równie często w galeriach handlowych, na dachach sklepów wielkopowierzchniowych.

Mimo statystycznie – względem zachodnich państw – niskim wykorzystaniu pomp ciepła w Polsce, widok wyżej wymienionej jednostki zewnętrznej pompy ciepła nie jest już czymś egzotycznym. Jest to pozytywne zjawisko, które potwierdza, że Polska powoli dogania Europę w nowoczesnych rozwiązaniach technicznych. Ten artykuł będzie skupiał się na danych statystycznych poszczególnych firm i formacji w celu określenia, czy pompy ciepła to przyszłość ogrzewnictwa w Polsce, oraz jaki typ pomp ciepła jest najchętniej wykorzystywany i przynosi najwięcej korzyści. Możliwości jest kilka, lecz mimo bardzo dobrego współczynnika COP, nie każdy typ pompy musi być opłacalną inwestycją, zależnie od typu dolnego źródła ciepła koszt inwestycji w p. c. może się znacznie różnić. Powoduje to dużą różnicę w stosunku do oszczędności, oraz zwrócenia się inwestycji – w przypadku kilku lub kilkudziesięciu lat powstaje ryzyko zmian cen dostaw prądu – należy pamiętać również o tym, że pompy ciepła potrafią przynosić dużo większe oszczędności niż zamierzone w wyniku odpowiedniej nastawy sterowania oraz wyboru taryfy dostawy prądu. Obecnie rynek pomp ciepła jest raczkujący w Polsce i na pewno będzie się rozwijał w najbliższych latach, jednak ma przed sobą trudną drogę, aby stał się powszechnym rozwiązaniem, w tej chwili jest uznawany za nowatorski i niepewny sposób na ogrzewanie.

Poniżej znajduje się wykres, obrazujący ilość pomp ciepła w Polsce w latach 2010-2013, oraz poszczególny udział rodzajów pomp ciepła, które zostały zainstalowane. Statystyki zostały wykonane przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła.

Rys. Ilości pomp ciepła instalowanych w Polsce w latach 2010-2013
Rys. Ilości pomp ciepła instalowanych w Polsce w latach 2010-2013

Powyższy wykres pokazuje udział poszczególnych typów pomp ciepła i ich liczbę względem sumy wszystkich pomp zainstalowanych w poszczególnych latach. Szczególną uwagę powinna zwrócić duża zmiana występowania pomp ciepła powietrze/woda tylko do ciepłej wody użytkowej. W tych latach widać również zmniejszone zainteresowanie pomp ciepła w technologii woda/woda. Duże wzrosty można zaobserwować dla pomp powietrze woda, nie tylko do c.w.u. Są to najbardziej powszechne pompy ciepła, które najczęściej można spotkać w naszym otoczeniu. Należy pamiętać o tym, że każdy klimatyzator, zależnie od wykorzystania, może być chłodziarką lub pompą ciepła. Gruntowe pompy ciepła nie wykazują dużych zmian w przyroście zastosowań. Jest to prawdopodobnie spowodowane dużym kosztem inwestycyjnym i długim okresem zwrotu inwestycji.

Rys. Zużycia energii pierwotnej w Europie wg Komisji Europejskiej
Rys. Zużycia energii pierwotnej w Europie wg Komisji Europejskiej

Powyższy diagram pokazuje, jak duży udział w zużyciu energii pierwotnej ma wytwarzanie ciepła – 55%. Oznacza to, że ogrzewanie oraz ciepła woda użytkowa niesie za sobą największy potencjał oszczędności. Dlatego tak istotny jest rozwój dziedziny pomp ciepła w Polsce. Stosując energooszczędne układy ogrzewania w skali państwa można uzyskać ogromne oszczędności. Bardzo ważnym elementem strategii rozwoju energooszczędnych metod ogrzewania jest wdrażanie pomp ciepła oraz wsparcie państwowe w takie inwestycje, jak również uświadamianie społeczeństwa. Na drugim miejscu, co do zużycia energii pierwotnej, znajduje się transport, następnie energia elektryczna oraz inne.

Rys. Wykres scenariuszy rozwojowych energii odnawialnej z pomp ciepła
Rys. Wykres scenariuszy rozwojowych energii odnawialnej z pomp ciepła

Wykres określa cztery różne prognozy wykorzystywania pomp ciepła w Polsce w latach 2009-2020. Każdy wariant wykazuje coroczny wzrost występowania pomp ciepła. Wykres obrazuje jedynie prognozy, co widać na przykładzie różnic między wizją Ministra Gospodarki, a Polskiej Organizacji Rozwoju Technologicznego Pomp Ciepła. Poszczególne krzywe różnią się zgodnie z kolejnymi prognozami: realistyczną (wg Ministra Gospodarki), minimalną, realistyczną (wg PORTPC) i maksymalną. Najważniejszym wnioskiem jest pewny rozwój pomp ciepła w Polsce i realny wzrost ich liczby. Powyższe rysunki określają prognozy według PORTPC wykonywane około roku 2014. Organizacja ta wykonała obecnie nowe badania rynku, które pokazują obecną i przyszłą sytuacje ilości pomp ciepła na Polskim rynku. Nowe badania zostały wykonane pod koniec stycznia 2016 roku, dotyczyły one szczególnie roku 2015:

Rys. Rynek pomp ciepła w Polsce w latach 2010 – 2015
Rys. Rynek pomp ciepła w Polsce w latach 2010 – 2015

Powyższy wykres pokazuje ciągły wzrost instalacji pomp ciepła, część danych pokrywa się z rysunkiem 1. Została dodana nowość na rynku, czyli system VRF, opracowany przez firmę Daikin, jest to system pomp ciepła powietrze/powietrze. Polacy sięgnęli po pompy ciepła szczególnie powietrzne – do ogrzewania wody, ale również całych obiektów.

Rys. Względny wzrost rynku pomp ciepła w roku 2015 względem 2014
Rys. Względny wzrost rynku pomp ciepła w roku 2015 względem 2014

Powyższy rysunek bardziej obrazowo przedstawia wzrost poszczególnych typów pomp ciepła w roku 2015. Kolejny raz widać, że powietrzne pompy ciepła cieszą się w Polsce największym zainteresowaniem. Badania rynku wskazują, na dalszy wzrost liczby instalacji tego typu pomp ciepła. Na decyzje może mieć wpływ budżet inwestycji, ale również możliwości lokalizacyjne obiektu, w którym pompa ciepła ma pracować. Istotny wzrost można również zaobserwować przy gruntowych pompach ciepła, oraz wcześniej wspomnianym systemie VRF.

Rys. Udział typów pomp ciepła w roku 2015
Rys. Udział typów pomp ciepła w roku 2015

Diagram ilustruje podział rynku na stosowane typy pomp ciepła. Dominującym rodzajem pompy jest pompa powietrze/woda, stosowana do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, jak widać pomimo nieznacznego wzrostu liczby instalacji takich pomp, są one niepodważalnym liderem na Polskim rynku. Pompy powietrze/woda, VRF oraz solanka/woda posiadają prawie tą samą część rynku, natomiast grunt/woda oraz woda/woda, praktycznie nie znajdują zastosowania w Polsce. Dane są bardzo obiecujące dla przemysłu pomp ciepła, prognozują coraz większą liczbę energooszczędnych rozwiązań ogrzewania. Prognozy wykonywane przez PORTPC mają pokrycie w rzeczywistości, dzięki odpowiednim projektom i instalacją coraz więcej odbiorców końcowych będzie mogło się cieszyć tanim źródłem ciepła.